Professionell Coaching

Varför coaching? För att du behöver det. Alla behöver det! För att bli en bättre version av oss själva och leva ett friskt och välmående liv.

Många klienter upplever att coaching är ett andningshål och välbehövligt tillfälle till reflektion över vart livet är på väg, samt att det ger en möjlighet att sätta sig själv på förarplatsen och inte bara låta livet hända. Coaching ökar din självinsikt och skapar handlingskraft.

Kanske är du ny i din arbetsroll/chefsroll, och pga tidspress så saknar du stöd eller mentorskap. Troligen har du mer på ditt bord än du hinner med, och du saknar tid och hjälp att reflektera över ditt ledarskap. Du kanske får gå utbildningar via  jobbet men skulle ändå vilja ha hjälp i praktiken.
Kanske har ni en personalsituation på jobbet där ni behöver stöttning. Jag kan erbjuda ett upplägg för dig som arbetsgivare som gör att du blir den balanserade chef och ledare som du vill vara, och att medarbetarna är med på tåget så att din organisation levererar bättre. Jag kan erbjuda coaching på plats, per telefon/Skype enligt bestämda intervall, men också möjlighet till snabbcoaching däremellan när situationen så kräver.

Kanske går du runt med en känsla av att ditt liv skulle kunna se annorlunda ut. Bättre. Men du vet inte var du ska börja. Eller hur du ska göra. Din inre röst kvävs av alla (inbillade?) måsten, och du intalar dig själv att du har det bra. Drömlivet får vänta. Eller?

Jag möter dig där du är och hjälper dig dit du vill. Jag tror på Dig.

 

 

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher, och är här i Sverige det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning, kompetensutvecklar sig kontinuerligt och följer etiska riktlinjer. Jag är certifierad på PCC-nivå – Professional Certifed Coach. ICFs varumärke för dig som kund står för professionell och kvalitetssäkrad coaching.

Läs gärna mer om coaching och de etiska riktlinjerna jag följer på ICF Sverige:  icfsverige.se

 

 

 

 

Nyfiken på coaching eller hur vi kan samarbeta?

Slå en signal så bjuder jag på ett första samtal!

Redo att boka en coachingsession?

En bra artikel om värdet av coaching finner du här: rikatillsammans.se/vem-behover-egentligen-en-coach/